Wypocznij w Zawoi

Zawoja kwatery jest największą wsią w Polsce. Rozciąga się wzdłuż potoku Skawica na długości 18 km. W osiedlach i przysiółkach rozłożonych w dolinie i zboczach gór mieszka ponad 6000 osób. Jak głosi legenda, przed wiekami na tych terenach grasowały bandy biednych chłopów, którzy okradali kupców jadących na Orawę. Tak powstała nazwa Zaboje, zmieniona później na Zawoję.

Osada istniała już w XVI wieku i była częścią wsi Skawica. Żyli tu królewscy osadnicy i zbiegowie, a wkrótce pojawili się pasterze wołoscy, czyli ludy pasterskie pochodzenia bałkańskiego. Do zaborów Zawoja należała do dóbr królewskich zarządzanych przez starostę lanckorońskiego.


Możliwość komentowania jest wyłączona.