V Konferencja „Aktualne problemy mikrobiologiczne w praktyce klinicznej”

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do uczestnictwa w V Konferencji „Aktualne problemy mikrobiologiczne w praktyce klinicznej” – Organizacja zintegrowanej polityki antybiotykowej w zabiegowych oddziałach szpitalnych na bazie praktyki klinicznej i badań mikrobiologicznych. Kazimierz Dolny noclegi zaprasza.

Dotychczasowe spotkania klinicystów i mikrobiologów, dzięki unikatowej konwencji i serdecznej atmosfery pozwoliły na wymianę wiedzy i analizę istotnych problemów  w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu zakażeń. Z klinicznego punktu widzenia rozważano między innymi czynniki ryzyka zakażeń u pacjentów operowanych, źródła zakażeń oraz przyczyny niepowodzeń w antybiotykoterapii empirycznej i celowanej. Mikrobiolodzy przedstawiali różnorodność  strategii bakterii w kolonizacji i  rozwoju zakażenia, przyczyny zakażeń grzybiczych, trudności diagnostyczne, przyczyny niepowodzeń antybiotykoterapii oraz różnice we wrażliwości bakterii na antybiotyki w warunkach in vitro w porównaniu ze skutecznością antybiotyku in vivo.

Na bazie dotychczasowych osiągnięć podejmujemy kluczowy temat organizacji antybiotykowej polityki szpitalnej. Podstawowym celem antybiotykowej polityki szpitalnej jest zminimalizowanie zachorowalności i umieralności z powodu zakażenia, zachowania skuteczności środków przeciwdrobnoustrojowych w leczeniu i profilaktyce oraz  zmniejszenie dynamiki narastania oporności  na antybiotyki. Polityka antybiotykowa  obejmuje zarówno profilaktykę i leczenie empiryczne.

Podstawą są więc odpowiednie rekomendacje budowane w oparciu o standardy międzynarodowe i krajowe  uwzględniając równocześnie warunki lokalne i ich specyfikę.

Udział Państwa w poprzednich spotkaniach potwierdza zainteresowanie  możliwością bezpośredniego dialogu klinicysty i mikrobiologa, co w tym roku rozszerzamy  o udział epidemiologów szpitalnych i farmakologów klinicznych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym spotkaniu w Kazimierzu Dolnym w dniach 25 – 27 września 2014, Hotel Król Kazimierz. Termin wrześniowy poza satysfakcjami naukowymi daje możliwość poznania uroku jesiennych barw  odbijających się w wodach Wisły, zacisza wąwozów i zapachu ogrodów.

Uczestnicy konferencji otrzymują 18 punktów edukacyjnych.


Możliwość komentowania jest wyłączona.