Uherce Mineralne

Uherce Mineralne są dużą osadą zlokalizowaną na rozległej równinie, skąd wychodzą świetne połączenia do sąsiednich, większych i mniejszych miejscowości. Warto dodać, że Uherce są jedną z najstarszych wiosek w Bieszczadach i istniały już w czasach książąt ruskich, a ponowna lokacja wsi na prawie wołoskim nastąpiła przed 1436 rokiem. Nazwa miejscowości swoje źródło ma w występujących na jej terenie wodach mineralnych solankowych i siarczkowych, obecnie jednak nieeksploatowanych. Przepływający obok wsi Uherce Mineralne potok Olszanica jest objęty ścisłą ochroną ze względu na żyjące na tych terenach bobry.


Możliwość komentowania jest wyłączona.