Filharmonia Świętokrzyska

Kielce, Plac Moniuszki 2

ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW I ABONAMENTÓW

Normalny 20zł
Ulgowy 17zł
Rodzinny16zł
Abonament15zł
Abonament Plus
Karnet16zł
Wejściówka15zł
Grupowy15zł

Bilety ulgowe (tylko za okazaniem legitymacji) przysługują:
uczniom i studentom, nauczycielom i wykładowcom szkół artystycznych,
emerytom i rencistom, posiadaczom odznaki „Zasłużony Działacz Kultury”.
Bilety rodzinne na koncerty oznaczone symbolem A, B i K przysługują co najmniej trzem osobom związanym
więzami pokrewieństwa (za okazaniem dokumentów).
*Bilety rodzinne na koncerty oznaczone symbolem F – za każdy bilet zakupiony dla dziecka opiekun otrzymuje bilet bezpłatny.
Abonamenty kwartalne na 9 koncertów w I kwartale 2011 sprzedawane będą do 7 stycznia 2011 w kasie Filharmonii. Osobom, które wykupią abonament, przysługują bilety Abonament-Plus na koncerty oznaczone symbolem B i K.
Karnety na co najmniej 4 koncerty abonamentowe w I kwartale 2011
sprzedawane będą najpóźniej do 25 lutego 2011.
Abonament i karnet dają możliwość zarezerwowania sobie
ulubionego miejsca na sali koncertowej.
Kupującemu abonament lub karnet nie przysługuje prawo zmiany
terminu ani też zwrot należności z tytułu niewykorzystanych biletów.
Wejściówki (bez gwarancji miejsca siedzącego) przysługują tylko
na koncerty oznaczone symbolami A i K:
– uczniom i studentom szkół artystycznych (za okazaniem legitymacji),
– bezrobotnym (za okazaniem stosownego dokumentu).
Bilety grupowe na koncerty oznaczone symbolami A i K przysługują
grupom młodzieży szkolnej i akademickiej, liczącym co najmniej 15 osób.
Niepełnosprawni (poruszający się na wózkach inwalidzkich) i niewidomi
mogą korzystać z ufundowanych przez Filharmonię biletów bezpłatnych na koncerty abonamentowe, zaś osoba towarzysząca upoważniona jest do zakupu biletu ulgowego.
Sprzedaż oraz telefoniczną rezerwację biletów (368-05-0l lub 365-54-83)
prowadzi kasa Filharmonii Świętokrzyskiej od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 17.00 oraz na godzinę przed koncertem w miejscu koncertu.
Bilety rezerwowane telefonicznie należy odebrać najpóźniej 30 min. przed koncertem.
Bilety grupowe należy odebrać najpóźniej dzień przed koncertem.
Filharmonia zastrzega sobie możliwość zmian programów, terminów i wykonawców.
Za ewentualne zmiany przepraszamy.
Prosimy o wyłączenie telefonów przy wejściu na widownię.
Nagrywanie i fotografowanie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrekcji Filharmonii.