Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kościelisko

Pod koniec września Gmina Kościelisko zakończyła inwestycję pn.: „Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kościelisko noclegi”. Inwestycja ta była realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
Podjęte prace polegały na zagospodarowaniu terenu przy Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Kazimierza Królewicza w noclegi Kościelisko. W ramach inwestycji zniwelowano teren, dostosowując go do przylegającego poziomu wokół kościoła, ułożono kostkę brukową wraz z granitową, wydzielając miejsca postojowe dla samochodów. Wykonano również odwodnienie placu oraz zagospodarowano teren zielony poprzez posadzenie roślin wieloletnich, krzewów i drzew. Cały plac oświetlono i zamontowano ławki z koszami. Uzyskano dzięki temu estetyczny wygląd oraz ład przestrzenny. Zakończona i oddana do użytku publicznego inwestycja jest miejscem odpoczynku, spotkań mieszkańców jak i turystów przybywających na Podhale, w otoczeniu pięknej zieleni, niepowtarzalnych widoków, gdzie można zakosztować namiastki podhalańskiej architektury sakralnej.
Celem, jaki sobie postawiła Gmina poprzez realizację projektu, jest poprawa pozycji konkurencyjnej wsi oraz warunków życia mieszkańców miejscowości Kościelisko. Zadanie w 80% uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Możliwość komentowania jest wyłączona.