Dzień na orawskiej pogródce

W dniu 16.10.2014 r. w Orawskim Centrum Kultury odbyła się impreza „ Dzień na orawskiej pogródce”, podsumowująca zadania realizowane w ramach projektu „Na orawskiej pogródce”- spotkanie z dziedzictwem kulturowym Orawy poprzez organizację zajęć edukacyjnych i imprezy kulturalnej. Zubrzyca Górna noclegi zaprasza.

Projekt „Na orawskiej pogródce” składał się z trzech elementów: warsztatów artystycznych i edukacyjnych z elementami regionalnymi dla dzieci i młodzieży, klubu orawskiego artysty oraz imprezy „Dzień na orawskiej  pogródce”.W trakcie imprezy w holu Orawskiego Centrum Kultury swój warsztat twórczy zaprezentowali członkowie Orawskiego Klubu Artystów. W imprezie udział wzięli: Magdalena Kostrzewa – Smreczak (ceramika), Marian Smreczak (rzeźba), Bogusław Pieróg (rzeźba), Kowalczyk Helena (rękodzieło), Kowalczyk Elżbieta (rękodzieło), Kowalczyk Barbara (rękodzieło), Antolak Karolina (malarstwo), Zahora Buławska – Krystyna (rękodzieło), Biłak Piotr (rękodzieło), Madeja Andrzej (rzeźba), Węgrzyn Aleksander (rzeźba), Janowiak Michał (rzeźba), Fugiel Jerzy (rzeźba), Lichosyt Marcin (rzeźba), Lichosyt Eugeniusz (rzeźba).

Licznie odwiedzającym grupom dzieci i młodzieży szkolnej pokazali jak wykonuje się tradycyjne elementy stroju orawskiego, okolicznościowych ozdób oraz elementy sztuki użytkowej. Rzeźbiarze w ciągu całego dnia tworzyli swoje prace.

Na zakończenie w sali OCK odbyło się widowisko w wykonaniu dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach i orawskich artystów. Wójt Gminy Jabłonka serdecznie podziękował wszystkim orawskim twórcom za pielęgnowanie orawskiego dziedzictwa, zaś dzieciom i młodzieży życzył rozwoju ich artystycznych talentów w jakże dogodnych warunkach, stworzonych właśnie dla nich w Centrum Kultury Górnej Orawy.