Wypocznij w Biłgoraju

Biłgoraj domki jest jednym z większych i najważniejszych miast województwa lubelskiego. Jest siedzibą powiatu i liczy około 30 tysięcy mieszkańców. Leży około 90 km na południe od Lublina, na pograniczu Roztocza i Równiny Biłgorajskiej – mezoregionu wchodzącego w skład Kotliny Sandomierskiej. Przepływa przez niego kilka małych rzek, z których najważniejszą jest Biała Łada. Miasto otoczone jest lasami Puszczy Solskiej.

Biłgoraj jest dużym ośrodkiem przemysłowym. Jest jednocześnie bardzo istotnym ośrodkiem turystycznym regionu, ze względu na położenie w sąsiedztwie atrakcyjnego turystycznie Roztocza i Puszczy Solskiej, bliskość Roztoczańskiego Parku Narodowego, a także istniejącą tu bazę hotelową i noclegową.

Biłgoraj zalicza się również do głównych ośrodków usługowych województwa – sprawy administracyjne załatwiają tu także mieszkańcy sąsiednich powiatów. Jest także ważnym lokalnym ośrodkiem handlowym, ze względu na znajdujące się tu m.in. supermarkety czy sklepy specjalistyczne.