Babia Góra

agroturystyka

atrakcje

podróże

turystyka

wczasy

Babiogórski Park Narodowy usytuowany jest w południowej części kraju, W województwie małopolskim, przy granicy Polski ze Słowacją. Obejmuje północną i południową stronę masywu Babiej Góry wraz z najwyższym szczytem Beskidu Wysokiego, Diablakiem (1725 m. n.p.m.). Powierzchnia parku wynosi 3 392 ha, w tym 3 198 ha lasów. Ochroną ścisłą objęte jest 1 062 ha. Beskidy noclegi

Początki ochrony omawianego obszaru sięgaj ą okresu międzywojennego, kiedy to uchwałą walnego zgromadzenia PAU utworzono w 1933 roku „Rezerwat na Babiej Górze”- obejmujący 650 ha. Park utworzony został 30 października 1954 roku na obszarze 1 704 ha. Zawoja noclegi

Od 1977 roku uznany jest przez UNESCO za jeden ze światowych rezerwatów biosfery i włączony do realizacji programu MaB (Man and Biosphere). noclegi Zawoja

Grzbiet masywu Babiej Góry nieznacznie wznosi się i opada, tworząc słabo zaznaczone szczyty Babią Górę tworzą skały osadowe. Zostały one wypiętrzone w okresie trzeciorzędu i noszą miano fliszu karpackiego. Są to naprzemianległe warstwy piaskowców magurskich, margli, łupków oraz iłów. Skład ich i ułożenie są wyraźnie widoczne w miejscach odsłoniętych na północnym, stromym stoku Babiej Góry. Północne ściany masywu zostały wytworzone w wyniku olbrzymich ruchów osuwiskowych.

Przeważającym typem gleb na terenie parku są ubogie gleby inicjalne i autogeniczne. W piętrze kosodrzewiny występują rankery właściwe — gleby słabo zróżnicowane morfologicznie wytworzone ze skał bezwęglanowych. Z reglem górnym związane są gleby bielicowe i bielice, natomiast kompleks gleb brunatnych wykazuje przywiązanie do piętra regla dolnego. W tym ostatnim piętrze wyróżniono także gleby bielicowe i skrytobielicowe. noclegi w Zawoi

Biały Dunajec noclegi, domki Ustronie Morskie, Hel kwatery, Roztocze agroturystyka, Lesko noclegi

Możliwość komentowania jest wyłączona.